Διδακτικές Προτάσεις

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α΄ Γυμνασίου
Η τέχνη της Αρχαϊκής Εποχής στην Ελλάδα και την Κύπρο: Γλυπτική - Κεραμική, 7ος και 6ος αιώνας π.Χ. 13/02/2017
Ο Β΄ Ελληνικός Αποικισμός, 8ος αι. - 6ος αι. π.Χ. 16/12/2015
Μυκηναϊκός Πολιτισμός 02/12/2011
Β΄ Γυμνασίου
Ρωμαϊκή Εποχή 27/09/2019
Ο Ιουστινιανός και το έργο του 11/09/2013
Η ίδρυση του κράτους των Οθωμανών Τούρκων και η ραγδαία προέλασή τους 21/03/2012
Γ΄ Γυμνασίου
Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο - Ο Εθνικός Διχασμός 09/09/2016
Η εμπειρία της Κατοχής στην Ελλάδα 1941 - 1942: Διαθεματική προσέγγιση μέσα από ιστορικές πηγές και λογοτεχνικά κείμενα 16/09/2015
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 21/11/2011
Αγγλοκρατία (1878 - 1960): Το κίνημα της 21ης Οκτωβρίου 1931 (Τα Οκτωβριανά) 02/03/2011
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ρωσική Επανάσταση (1914 - 1918): Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου 24/03/2009
Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στον Κόσμο τον 19ο αιώνα: Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί 19/02/2009
Η Εποχή του Μεσοπολέμου (1919 - 1939): Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο 01/09/2008

Γυμνάσιο - Προτάσεις που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο Επιμόρφωσης Φιλολόγων

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α΄ Γυμνασίου
Η Κύπρος και ο Μέγας Αλέξανδρος 06/04/2012
Η Κύπρος και ο Μέγας Αλέξανδρος 05/03/2012
Ελληνιστική Τέχνη 05/03/2012
Το κράτος της Μακεδονίας και ο Φίλιππος 28/02/2012
Ευαγόρας Α΄, βασιλιάς της Σαλαμίνας (435 - 374/3 π.Χ.) 20/12/2012
Ευαγόρας Α΄, βασιλιάς της Σαλαμίνας (435 - 374/3 π.Χ.) 19/01/2012
Ευαγόρας Α΄, βασιλιάς της Σαλαμίνας (435 - 374/3 π.Χ.) 19/01/2012
Ευαγόρας Α΄, βασιλιάς της Σαλαμίνας (435 - 374/3 π.Χ.) 17/01/2012
Β΄ Γυμνασίου
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 29/12/2015
Η περίοδος των Αραβικών Επιδρομών (7ος - 10ος αιώνας) 29/12/2015
Ο πολιτισμός του Βυζαντίου: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο 29/12/2015
Ο Ιουστινιανός και το έργο του 29/12/2015
Η ενετική οικονομική διείσδυση και το Σχίσμα των Εκκλησιών 29/12/2015
Η ενετική οικονομική διείσδυση και το Σχίσμα των Εκκλησιών 29/12/2015
Η Φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη 19/01/2012
H Φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη 17/01/2012
Βενετοκρατία (1489 - 1571) 20/12/2012
Βενετοκρατία (1489 - 1571) 06/04/2012
Βενετοκρατία (1489 - 1571) 12/01/2012
Οι γεωγραφικές ανακαλύψεις 12/01/2012
Γ΄ Γυμνασίου
Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828 - 1831) 29/12/2015
Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο - Ο Εθνικός Διχασμός 29/12/2015
Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο - Ο Εθνικός Διχασμός 29/12/2015
Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο - Ο Εθνικός Διχασμός 29/12/2015
Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο - Ο Εθνικός Διχασμός 29/12/2015
Η Κύπρος κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29/12/2015
Η Κύπρος κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28/02/2012
O Eλληνικός Εμφύλιος Πόλεμος 06/04/2012
Η συγκρότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας (1960 - 1963) 06/04/2020
Η συγκρότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας (1960 - 1963) 28/02/2012
Η συγκρότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας (1960 - 1963) 28/02/2012
Διπολισμός και Ψυχρός Πόλεμος 20/12/2012
Διπολισμός και Ψυχρός Πόλεμος 17/01/2012

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α΄ Λυκείου
Μέγας Αλέξανδρος 24/02/2020
Η τέχνη της Αρχαϊκής Εποχής στην Ελλάδα και την Κύπρο: Γλυπτική - Κεραμική, 7ος και 6ος αιώνας π.Χ. 13/02/2017
Ο Β΄ Ελληνικός Αποικισμός, 8ος αι. - 6ος αι. π.Χ. 16/12/2015
Β΄ Λυκείου
Η Εικονομαχία, 8ος - 9ος αιώνας 13/02/2017
Ο Ιουστινιανός και το έργο του 21/03/2013
Η ίδρυση του κράτους των Οθωμανών Τούρκων και η ραγδαία προέλασή τους 21/03/2012
Από το σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054 - 1204): Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054 - 1081) 02/02/2009
Περίοδος Αραβικών Επιδρομών: Μετοικεσία Κυπρίων 27/10/2008
Η Εικονομαχία 27/10/2008
Γ΄ Λυκείου
Η Ελλάδα στην κρίσιμη δεκαετία 1930-1940 19/03/2018
Ο Μικρασιατικός Πόλεμος 10/01/2018
Η Βιομηχανική Επανάσταση 11/12/2017
Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 11/12/2017
Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912 - 1913) 20/06/2017
Η Κύπρος κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου: οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες και τα Οκτωβριανά του 1931 20/06/2017
Ανατέμνοντας τις πολιτικές, κοινωνικοοικονομικές και εθνοτικές διαστάσεις του Εθνικού Διχασμού 13/02/2017
Από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου στην έναρξη του Ψυχρού Πολέμου: Ο ανταγωνισμός στο στρατόπεδο των νικητών 13/02/2017
Η εμπειρία της Κατοχής στην Ελλάδα 1941 - 1942: Διαθεματική προσέγγιση μέσα από ιστορικές πηγές και λογοτεχνικά κείμενα 16/09/2015
Αγγλοκρατία (1878 - 1960): Το κίνημα της 21ης Οκτωβρίου 1931 (Τα Οκτωβριανά) 02/03/2011
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι άμεσες επιπτώσεις του: Οι ανταγωνισμοί των μεγάλων δυνάμεων (1870 - 1914) 09/12/2008
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι άμεσες επιπτώσεις του: H διεξαγωγή και η έκβαση του πολέμου (1914 - 1918) 09/12/2008
Από τον 19ο στον 20ό αιώνα (1871 - 1914): Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 21/11/2008
Από τον 19ο στον 20ό αιώνα (1871 - 1914): Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912 - 1913) 21/11/2008
Από τον 19o στον 20ό αιώνα (1871 - 1914): Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας 29/10/2008
Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815 - 1871): Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων - Η ιταλική
και η γερμανική ενοποίηση (1848 - 1871)
27/10/2008
Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815 - 1871): Η Βιομηχανική Επανάσταση 27/10/2008
Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815 - 1871): Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη 27/10/2008
Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815 - 1871): Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814 - 1815) 27/10/2008