Πλαίσια Μάθησης

Λύκειο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Ιστορία / Ιστορία της Κύπρου Προσανατολισμού - Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2021
Ιστορία / Ιστορία της Κύπρου Κ.Κ. - Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2021
Ιστορία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2021
Β' Λυκείου
Ιστορία Κατεύθυνσης - Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2021
Ιστορία ΚΚ - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2021
Γ' Λυκείου
Ιστορία Κατεύθυνσης - Εξεταζόμενο Μάθημα   04/10/2021
Ιστορία ΚΚ - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2021

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
A' Τεχνικής Σχολής
Ιστορία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα    06/09/2021
A' Τεχνικής Σχολής
Ιστορία ΚΚ - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2021