Πλαίσια Μάθησης

Λύκειο

Θέμα Α΄Τετράμηνο Β' Τετράμηνο Ημερομηνία
A΄Λυκείου
Ιστορία / Ιστορία της Κύπρου Προσανατολισμού - Εξεταζόμενο Μάθημα  19/01/2021
Ιστορία / Ιστορία της Κύπρου Κ.Κ. - Εξεταζόμενο Μάθημα  19/01/2021
Ιστορία Κ.Κ. - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
B΄Λυκείου
Ιστορία Κατεύθυνσης - Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Ιστορία ΚΚ - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021

Τεχνική Σχολή

Θέμα Α΄Τετράμηνο Β' Τετράμηνο Ημερομηνία
A΄Τεχνικής Σχολής
Ιστορία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα  19/01/2021
B΄Τεχνικής Σχολής
Ιστορία ΚΚ - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021