Εξεταστικά Δοκίμια

Γυμνάσιο - Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δείκτες Επιστημολογικής Κατανόησης 03/08/2018

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Α΄ Γυμνασίου 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο προαγωγικών εξετάσεων Α΄ Γυμνασίου 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Β΄ Γυμνασίου 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο προαγωγικών εξετάσεων Β΄ Γυμνασίου 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Γ΄ Γυμνασίου 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο προαγωγικών εξετάσεων Γ΄ Γυμνασίου 20/08/2018
Οδηγίες δόμησης εξεταστικού δοκιμίου τετραμήνων Γυμνασίου 03/08/2018
Οδηγίες δόμησης εξεταστικού δοκιμίου προαγωγικών Γυμνασίου 03/08/2018

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο κεντρικών εξετάσεων τετραμήνων Β΄ Λυκείου 19/10/2020
Οδηγίες δόμησης κεντρικού εξεταστικού δοκιμίου τετραμήνων Β΄ Λυκείου 19/10/2020
Διαγώνισμα τετραμήνων 45΄ Α΄ Λυκείου για Κ.Κ. και Προσανατολισμό 04/10/2019
Δοκίμιο για Κεντρική Εξέταση Α΄ Λυκείου 04/10/2019
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Α΄ Λυκείου K.K. Μη Εξεταζόμενο 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Β΄ Λυκείου Κ.Κ. 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Γ΄ Λυκείου κ.κ. 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης 20/08/2018
Οδηγίες δόμησης εξεταστικού δοκιμίου τετραμήνων Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης 03/08/2018
Παλαιότερα δειγματικά δοκίμια και οδηγίες δόμησης
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο προαγωγικών εξετάσεων Α΄ Λυκείου Κ.Κ. 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Α΄ Λυκείου Προσανατολισμού 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο προαγωγικών εξετάσεων Α΄ Λυκείου Προσανατολισμού 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο προαγωγικών εξετάσεων Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης 20/08/2018
Οδηγίες δόμησης εξεταστικού δοκιμίου Κεντρικών εξετάσεων Α΄ Λυκείου κ.κ. και Προσανατολισμού 07/08/2018
Οδηγίες δόμησης διαγωνίσματος τετραμήνων 45 ' A Λυκείου κ.κ. και Προσανατολισμού 07/08/2018
Οδηγίες δόμησης εξεταστικού δοκιμίου τετραμήνων Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης 03/08/2018
Οδηγίες δόμησης εξεταστικού δοκιμίου προαγωγικών Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης 03/08/2018

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Οδηγίες δόμησης εξεταστικού δοκιμίου τετραμήνων Τεχνικών Σχολών 27/08/2018