Χρήσιμο Υλικό

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού για την Αρχαία Ιστορία 09/03/2017
Επιλογή Βιβλιογραφίας για τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα ΕΟΚΑ 1955 - 1959 30/10/2015
Τα βρετανικά στρατόπεδα κράτησης Εβραίων προσφύγων στην Κύπρο, 1946 - 1949 30/10/2014
Παιδιά στο Ολοκαύτωμα 16/01/2013
Μνήμη Ολοκαυτώματος 17/01/2012
Πώς να φτιάξετε ένα Νεολιθικό Σπίτι της Χοιροκοιτίας: Οδηγίες για εκπαιδευτικούς και μαθητές 21/12/2009
Ιστορία της Κύπρου, Φραγκοκρατία 1192 - 1489: Συνοπτική παρουσίαση 27/10/2008
Ιστορία της Κύπρου, Βενετοκρατία 1489 - 1571: Συνοπτική παρουσίαση 27/10/2008
Ιστορία της Κύπρου, Τουρκοκρατία 1571 - 1878: Συνοπτική παρουσίαση 27/10/2008
Ιστορία της Κύπρου, Αγγλοκρατία 1878 - 1960: Συνοπτική παρουσίαση 27/10/2008
Ιστορία της Κύπρου, Τα πρώτα χρόνια της Ανεξαρτησίας 1960 - 1963: Συνοπτική παρουσίαση 27/10/2008
Ιστορία της Κύπρου, Τα γεγονότα της περιόδου 1964 - 1967: Συνοπτική παρουσίαση 27/10/2008
Ιστορία της Κύπρου, Η περίοδος 1968 - 1974: Συνοπτική παρουσίαση 27/10/2008
Επιλογή Βιβλιογραφίας για τη Νεοελληνική Ιστορία 01/09/2008
Μνήμη Ολοκαυτώματος 03/01/2008