• Οικοσελίδα
  • Ημερολόγιο
  • Ενημέρωση / General Report του OHTE (Observatory on History Teaching in Europe) για τη διδασκαλία της Ιστορίας -Council of Europe

Ενημέρωση / General Report του OHTE (Observatory on History Teaching in Europe) για τη διδασκαλία της Ιστορίας -Council of Europe

Ημερομηνία
31.08.2024 08:00 - 09:00

Περιγραφή

Το Παρατηρητήριο για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη  (OHTE / Observatory on History Teaching in Europe) δημοσίευσε τον Δεκέμβριο του 2023 την πρώτη Γενική Έκθεση για την κατάσταση της διδασκαλίας της Ιστορίας στην Ευρώπη. Η πρώτη έκθεση παρέχει μια εικόνα της τρέχουσας κατάστασης της διδασκαλίας της Ιστορίας στα κράτη μέλη του ΟΗΤΕ. Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η  διαχρονική επισκόπηση της διδασκαλίας της Ιστορίας, γεγονός που μπορεί να αποκαλύψει αλλαγές και εξελίξεις με την πάροδο του χρόνου.

Ολόκληρη την Έκθεση του Παρατηρητηρίου για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη, καθώς και περίληψη αυτής μπορείτε να τις βρείτε στους παρακάτω υπερσυνδέσμους του Παρατηρητηρίου:

Draft OHTE General Report

Executive Summary