Πλαίσια Μάθησης

Γυμνάσιο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΕξεταστέα ΎληΗμερομηνία
Α' Γυμνασίου
Ιστορία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2023
Β' Γυμνασίου
Ιστορία - Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2023
Γ' Γυμνασίου
Ιστορία - Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2023

Λύκειο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΕξεταστέα ΎληΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Ιστορία / Ιστορία της Κύπρου Προσανατολισμού - Εξεταζόμενο Μάθημα 11/04/2024
Ιστορία / Ιστορία της Κύπρου Κ.Κ. - Εξεταζόμενο Μάθημα 11/04/2024
Ιστορία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2023
Β' Λυκείου
Ιστορία Κατεύθυνσης - Εξεταζόμενο Μάθημα 11/04/2024
Ιστορία ΚΚ - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2023
Γ' Λυκείου
Ιστορία Κατεύθυνσης - Εξεταζόμενο Μάθημα 11/04/2024
Ιστορία ΚΚ - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2023

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
A' Τεχνικής Σχολής
Ιστορία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα  06/09/2023
Β' Τεχνικής Σχολής
Ιστορία ΚΚ - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 06/09/2023