Πλαίσια Μάθησης

Λύκειο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Ιστορία / Ιστορία της Κύπρου Προσανατολισμού - Εξεταζόμενο Μάθημα 07/02/2022
Ιστορία / Ιστορία της Κύπρου Κ.Κ. - Εξεταζόμενο Μάθημα 07/02/2022
Ιστορία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 07/02/2022
Β' Λυκείου
Ιστορία Κατεύθυνσης - Εξεταζόμενο Μάθημα 08/02/2022
Ιστορία ΚΚ - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 08/02/2022
Γ' Λυκείου
Ιστορία Κατεύθυνσης - Εξεταζόμενο Μάθημα 22/02/2022
Ιστορία ΚΚ - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 22/02/2022

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
A' Τεχνικής Σχολής
Ιστορία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα  07/02/2022
Β' Τεχνικής Σχολής
Ιστορία ΚΚ - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 07/02/2022