Πλαίσια Μάθησης

Γυμνάσιο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Γυμνασίου
Ιστορία - Εξεταζόμενο Μάθημα 27/09/2022
Β' Γυμνασίου
Ιστορία - Εξεταζόμενο Μάθημα 27/09/2022
Γ' Γυμνασίου
Ιστορία - Εξεταζόμενο Μάθημα 27/09/2022

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Οδηγίες διαχείρισης Πλαισίων Μάθησης Ιστορίας Γυμνασίου 22/02/2023

Λύκειο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Ιστορία / Ιστορία της Κύπρου Προσανατολισμού - Εξεταζόμενο Μάθημα 29/08/2022
Ιστορία / Ιστορία της Κύπρου Κ.Κ. - Εξεταζόμενο Μάθημα 29/08/2022
Ιστορία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 29/08/2022
Β' Λυκείου
Ιστορία Κατεύθυνσης - Εξεταζόμενο Μάθημα 29/08/2022
Ιστορία ΚΚ - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 29/08/2022
Γ' Λυκείου
Ιστορία Κατεύθυνσης - Εξεταζόμενο Μάθημα 27/09/2022
Ιστορία ΚΚ - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 29/08/2022

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Οδηγίες διαχείρισης Πλαισίων Μάθησης Ιστορίας Λυκείου   22/02/2023

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
A' Τεχνικής Σχολής
Ιστορία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα  29/08/2022
Β' Τεχνικής Σχολής
Ιστορία ΚΚ - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 29/08/2022