Εξεταστικά Δοκίμια

Γυμνάσιο - Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δείκτες Επιστημολογικής Κατανόησης 03/08/2018

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' Γυμνασίου
Δειγματικό Διαγώνισμα 27/10/2023
Β' Γυμνασίου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 05/04/2024
Δομή Ενιαίας Τελικής Γραπτής Εξέτασης 05/04/2024
Δειγματικό Διαγώνισμα 01/11/2023
Γ' Γυμνασίου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 05/04/2024
Δομή Ενιαίας Τελικής Γραπτής Εξέτασης 05/04/2024
Δειγματικό Διαγώνισμα 27/10/2023

Παλαιότερα Δειγματικά Δοκίμια

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α', Β', Γ' Γυμνασίου
Δομή Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων 27/09/2022
Α' Γυμνασίου
Δειγματική Ενιαία Γραπτή Αξιολόγηση Τετραμήνων 27/09/2022
Δειγματικό Διαγώνισμα 20/08/2018
Δειγματικό Δοκίμιο Προαγωγικών Εξετάσεων 20/08/2018
Β' Γυμνασίου
Δειγματική Ενιαία Γραπτή Αξιολόγηση Τετραμήνων 27/09/2022
Δειγματικό Διαγώνισμα 20/08/2018
Δειγματικό Δοκίμιο Προαγωγικών Εξετάσεων 20/08/2018
Γ' Γυμνασίου
Δειγματική Ενιαία Γραπτή Αξιολόγηση Τετραμήνων 27/09/2022
Δειγματικό Διαγώνισμα 20/08/2018
Δειγματικό Δοκίμιο Προαγωγικών Εξετάσεων 20/08/2018

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 05/04/2024
Δομή Ενιαίας Τελικής Γραπτής Εξέτασης 05/04/2024
Δειγματικό Διαγώνισμα - Κοινού Κορμού και Προσανατολισμού 08/11/2023
Β' Λυκείου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 05/04/2024
Δομή Ενιαίας Τελικής Γραπτής Εξέτασης 05/04/2024
Δειγματικό Διαγώνισμα - Κοινού Κορμού 20/08/2018
Γ' Λυκείου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 05/04/2024
Δομή Ενιαίας Τελικής Γραπτής Εξέτασης 05/04/2024
Δειγματικό Διαγώνισμα - Κατεύθυνσης 06/10/2021
Δειγματικό Διαγώνισμα - Κοινού Κορμού 20/08/2018

Παλαιότερα Δειγματικά Δοκίμια

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Δειγματική Ενιαία Γραπτή Αξιολόγηση Τετραμήνων 04/10/2019
Δειγματικό Διαγώνισμα - Κοινού Κορμού και Προσανατολισμού 04/10/2019
Δειγματικό Διαγώνισμα - Κοινού Κορμού 20/08/2018
Δειγματικό Διαγώνισμα - Προσανατολισμού 20/08/2018
Δειγματικό Δοκίμιο Προαγωγικών Εξετάσεων - Κοινού Κορμού 20/08/2018
Δειγματικό Δοκίμιο Προαγωγικών Εξετάσεων - Προσανατολισμού 20/08/2018
Β' Λυκείου
Δειγματική Ενιαία Γραπτή Αξιολόγηση Τετραμήνων 19/10/2020
Δομή Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων 19/10/2020
Δειγματικό Διαγώνισμα - Κατεύθυνσης 20/08/2018
Δειγματικό Δοκίμιο Προαγωγικών Εξετάσεων - Κατεύθυνσης 20/08/2018
Γ' Λυκείου
Δομή Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων - Κατεύθυνσης 06/10/2021

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δομή Διαγωνίσματος 27/08/2018