Εξεταστικά Δοκίμια

Γυμνάσιο - Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δείκτες Επιστημολογικής Κατανόησης 03/08/2018

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α', Β', Γ' Γυμνασίου
Δομή εξεταστικού δοκιμίου κεντρικής εξέτασης Ιστορίας Α', Β' και Γ' Γυμνασίου 27/09/2022
Α' Γυμνασίου
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο κεντρικής εξέτασης 27/09/2022
Β' Γυμνασίου
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο κεντρικής εξέτασης 27/09/2022
Γ' Γυμνασίου
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο κεντρικής εξέτασης 27/09/2022
Παλαιότερα δειγματικά εξεταστικά δοκίμια
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Α' Γυμνασίου 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο προαγωγικών εξετάσεων Α' Γυμνασίου 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Β' Γυμνασίου 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο προαγωγικών εξετάσεων Β' Γυμνασίου 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Γ' Γυμνασίου 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο προαγωγικών εξετάσεων Γ' Γυμνασίου 20/08/2018

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Α' Λυκείου K.K. Μη Εξεταζόμενο 20/08/2018
Διαγώνισμα τετραμήνων 45' Α' Λυκείου για Κ.Κ. και Προσανατολισμό 04/10/2019
Δοκίμιο για Κεντρική Εξέταση Α' Λυκείου 04/10/2019
Β' Λυκείου
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο κεντρικών εξετάσεων τετραμήνων 19/10/2020
Οδηγίες δόμησης κεντρικού εξεταστικού δοκιμίου τετραμήνων 19/10/2020
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Β' Λυκείου Κ.Κ. 20/08/2018
Γ' Λυκείου
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Γ' Λυκείου Κ.Κ. 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Γ' Λυκείου Κατεύθυνσης 06/10/2021
Οδηγίες δόμησης εξεταστικού δοκιμίου τετραμήνων Γ' Λυκείου Κατεύθυνσης 06/10/2021
Παλαιότερα δειγματικά δοκίμια και οδηγίες δόμησης
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο προαγωγικών εξετάσεων Α' Λυκείου Κ.Κ. 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Α' Λυκείου Προσανατολισμού 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο προαγωγικών εξετάσεων Α' Λυκείου Προσανατολισμού 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Β' Λυκείου Κατεύθυνσης 20/08/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο προαγωγικών εξετάσεων Β' Λυκείου Κατεύθυνσης 20/08/2018
Οδηγίες δόμησης εξεταστικού δοκιμίου Κεντρικών εξετάσεων Α' Λυκείου κ.κ. και Προσανατολισμού 07/08/2018
Οδηγίες δόμησης διαγωνίσματος τετραμήνων 45 ' A Λυκείου κ.κ. και Προσανατολισμού 07/08/2018
Οδηγίες δόμησης εξεταστικού δοκιμίου τετραμήνων Β' Λυκείου Κατεύθυνσης 03/08/2018
Οδηγίες δόμησης εξεταστικού δοκιμίου προαγωγικών Β' Λυκείου Κατεύθυνσης 03/08/2018

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Οδηγίες δόμησης εξεταστικού δοκιμίου τετραμήνων Τεχνικών Σχολών 27/08/2018