Διδακτικό Υλικό

Γενικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Η Κατεχόμενη γη μας 21/01/2021

Α'΄ Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Θεόδωρος Κατσουλάκος, Γεωργία Κοκκορού - Αλευρά, Βασίλειος Σκουλάτος, Αρχαία Ιστορία, Α΄ Γυμνασίου, Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Αθήνα 2015 22/02/2017
Θεόδωρος Κατσουλάκος, Γεωργία Κοκκορού - Αλευρά, Βασίλειος Σκουλάτος, Αρχαία Ιστορία, Α΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Εκδόσεις ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006 22/02/2017
Αγγελική Παντελίδου, Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Σάββας Γιαλλουρίδης, Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο, Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 1994 22/02/2017
Κυπριανός Λούης, Γιάννος Σωκράτους, Χρήστος Αργυρού, Άννα - Μαρία Κοπάτου, Διδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογές στο Μάθημα της Ιστορίας, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 2012 22/02/2017

Β'΄ Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ιωάννης Δημητρούκας, Θουκυδίδης Ιωάννου, Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία, Β΄ Γυμνασίου, Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Αθήνα 2016 22/02/2017
Ιωάννης Δημητρούκας, Θουκυδίδης Ιωάννου, Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία, Β΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Εκδόσεις ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006 22/02/2017
Αγγελική Παντελίδου, Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Σάββας Γιαλλουρίδης, Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο, Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 1994 22/02/2017
Χρήστος Αργυρού, Διδάσκοντας τη Βυζαντινή Κύπρο μέσα από τις πηγές, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 2011 22/02/2017
Κυπριανός Λούης, Γιάννος Σωκράτους, Χρήστος Αργυρού, Άννα - Μαρία Κοπάτου, Διδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογές στο Μάθημα της Ιστορίας, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 2012 22/02/2017

Γ'΄ Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ευαγγελία Λούβη, Δημήτριος Χρ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου, Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Αθήνα 2016 22/02/2017
Ευαγγελία Λούβη, Δημήτριος Χρ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Εκδόσεις ΟΕΔΒ, Αθήνα 2007 22/02/2017
Αγγελική Παντελίδου, Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Σάββας Γιαλλουρίδης, Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο, Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 1994 22/02/2017
Στέλλα Σωτηρίου, Στυλιανή Κορδονούρη, Αικατερίνη Ζαφρανίδου, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γ΄ Γυμνασίου, Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Αθήνα 2012 22/02/2017
Μαίρη Κουτσελίνη, Πολιτική Αγωγή, Γ΄ Γυμνασίου, Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 2004 22/02/2017
Κυπριανός Λούης, Γιάννος Σωκράτους, Χρήστος Αργυρού, Άννα - Μαρία Κοπάτου, Διδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογές στο Μάθημα της Ιστορίας, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 2012 22/02/2017

Α'΄ Λυκείου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Αντώνης Ν. Μαστραπάς, Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού, Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Αθήνα 2016 22/02/2017
Αγγελική Παντελίδου, Κωνσταντία Χατζηκωστή, Ιάκωβος Χρίστου, Ιστορία της Κύπρου, Από τη Νεολιθική μέχρι και τη Ρωμαϊκή εποχή, Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 1995 22/02/2017
Κυπριανός Λούης, Γιάννος Σωκράτους, Χρήστος Αργυρού, Άννα - Μαρία Κοπάτου, Διδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογές στο Μάθημα της Ιστορίας, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 2012 22/02/2017

Β'΄ Λυκείου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Αντώνης Ν. Μαστραπάς, Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού, Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Αθήνα 2016 22/02/2017
Ιωάννης Δημητρούκας, Θουκυδίδης Ιωάννου, Κώστας Μπαρούτας, Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου 565 - 1815, Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Αθήνα 2016 22/02/2017
Αγγελική Παντελίδου, Κωνσταντία Χατζηκωστή, Ιστορία της Κύπρου, Βυζαντινή Περίοδος, Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 1998 22/02/2017
Αγγελική Παντελίδου, Κωνσταντία Χατζηκωστή, Χαραλαμπία Σαββίδου, Κώστας Κατσώνης, Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική - Νεότερη (1192 - 1974), Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 2002 22/02/2017
Χρήστος Αργυρού, Διδάσκοντας τη Βυζαντινή Κύπρο μέσα από τις πηγές, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 2011 22/02/2017
Κυπριανός Λούης, Γιάννος Σωκράτους, Χρήστος Αργυρού, Άννα - Μαρία Κοπάτου, Διδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογές στο Μάθημα της Ιστορίας, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 2012 22/02/2017

Γ'΄ Λυκείου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ιωάννης Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θεόδωρος Νημάς, Χάρις Σχολινάκη - Χελιώτη, Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα), Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Αθήνα 2016 22/02/2017
Ιωάννης Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θεόδωρος Νημάς, Χάρις Σχολινάκη - Χελιώτη, Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα), Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Εκδόσεις ΟΕΔΒ, Αθήνα 2007 22/02/2017
Αγγελική Παντελίδου, Κωνσταντία Χατζηκωστή, Χαραλαμπία Σαββίδου, Κώστας Κατσώνης, Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική - Νεότερη (1192 - 1974), Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 2002 22/02/2017
Μαίρη Κουτσελίνη, Χρίστος Παντελίδης, Γεώργιος Παρανής, Πολιτική Αγωγή, Β΄ Λυκείου, Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 2004 22/02/2017
Κυπριανός Λούης, Γιάννος Σωκράτους, Χρήστος Αργυρού, Άννα - Μαρία Κοπάτου, Διδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογές στο Μάθημα της Ιστορίας, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 2012 22/02/2017