Ιστορία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Γενικοί σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας είναι πρωταρχικά η καλλιέργεια της κριτικής ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης, δηλαδή η ανάπτυξη κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής, οικολογικής συνείδησης. Άλλοι σκοποί του μαθήματος είναι η ενίσχυση της εθνικής – πολιτισμικής ταυτότητας, καθώς επίσης και η κατανόηση και ο σεβασμός των διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων.

Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, επιδιώκεται οι μαθητές/τριες: (α) να αποκτήσουν ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα ιστορικών γνώσεων, (β) να καταστούν ενεργοί δημοκρατικοί πολίτες και (γ) να καλλιεργήσουν δεξιότητες που σχετίζονται με την ιστορική γνώση και την κριτική και δημιουργική σκέψη.

Από την πλευρά των εκπαιδευτικών, σύμφωνα πάλι με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα της Ιστορίας, επιδιώκεται μια πολυεπίπεδη και πολυπρισματική παρουσίαση της διδακτέας ύλης, με υπέρβαση της ύλης των διδακτικών εγχειριδίων, με ευρεία αξιοποίηση των ιστορικών πηγών και της σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και με πλούσια μεθοδολογία στη διδακτική προσέγγιση.

Όσο αναπτύσσει ο άνθρωπος την ιστορική του συνείδηση, τόσο περισσότερο συμβάλλει στην προαγωγή θεμελιωδών αξιών όπως η δημοκρατία και η ελευθερία, διότι μελετώντας το παρελθόν, είναι σε θέση να εξηγήσει το παρόν και να σχεδιάσει, όσο είναι δυνατόν, το μέλλον.