Β' Γυμνασίου

Θεματικές Ενότητες

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενικά Θέματα
Δείκτες επιτυχίας - επάρκειας - Ενδεικτικά παραδείγματα (περιληπτικά - επιγραμματικά - απλή αναφορά) 11/10/2022
Ρωμαϊκή Εποχή
Ρωμαϊκή Εποχή 27/09/2019
Το Ρωμαϊκό Κράτος 29/09/2023
Η Ρωμαϊκή εποχή στην Κύπρο 29/09/2023
Βυζαντινή Εποχή- Οι πρώτες αιώνες του Βυζαντίου
Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717) 30/10/2023
Η Κύπρος κατά την Πρωτοβυζαντινή περίοδο. Οι Αρμένιοι στην Κύπρο 30/10/2023
Ιουστινιανός 31/03/2020
Ιουστινιανός: Εκκλησία - Νομοθεσία 31/03/2020
Ιουστινιανός: Δήμοι, Στάση του Νίκα 31/03/2020
Ιουστινιανός: Εξωτερική πολιτική 31/03/2020
Ο Ιουστινιανός και το έργο του 11/09/2013
Ο Ιουστινιανός και το έργο του (2) 29/09/2023
Ιουστινιανός: Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους 29/12/2015
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη 29/09/2023
Ηράκλειος 31/3/2020
Ο Ηράκλειος και η Δυναστεία του 04/11/2022
Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717) - Δειγματική Διδασκαλία στην Ιστορία Β' Γυμνασίου 04/11/2022
Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντινού κράτους
Η εμφάνιση του Ισλάμ και η εξάπλωση των Αράβων 01/03/2024
Αραβικές επιδρομές στην Κύπρο 01/03/2024
Η εμφάνιση του Ισλάμ και η εξάπλωση των Αράβων 19/12/2022
Σημειώσεις για το Ισλάμ 19/12/2022
Η μεγάλη ακμή του Βυζαντίου από τον 8ο μέχρι τον 11ο αιώνα
Εικονομαχία 01/03/2024
Βυζαντινή Εποποιΐα. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας 01/03/2024
Οικονομία και κοινωνία την εποχή της Μακεδονικής Δυναστείας 22/09/2022
Σταυροφορίες - Παρουσίαση 22/09/2022
Σταυροφορίες - Πηγές 31/3/2020
Σταυροφορίες 31/3/2020
Περίοδος κρίσης του Βυζαντίου από τα μέσα του 11ου αιώνα μέχρι το 1204
Οι Κομνηνοί και οι προσπάθειες για ανάκαμψη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 01/03/2024
Ενετική οικονομικη διείσδυση στην Ανατολή 01/03/2024
Κυρίως Βυζαντινή περίοδος 01/03/2024
Η Βυζαντινή αυτοκρατορία από το 1025 μέχρι το 1081 01/03/2024
Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αι. - Παρουσίαση 12/01/2023
Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αι. - Παραθέματα 12/01/2023
Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών - Παρουσίαση 07/03/2023
Η ενετική οικονομική διείσδυση - Σημειώσεις 07/03/2023
Από την πρώτη στη δεύτερη άλωση του Βυζαντίου (1204-1453)
Οθωμανοί 31/3/2020
Η ίδρυση του κράτους των Οθωμανών Τούρκων και η ραγδαία προέλασή τους 21/03/2012
Η τέχνη την εποχή της Φραγκοκρατίας στην Κύπρο 24/10/2022
Ο πολιτισμός του Βυζαντίου - Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο 11/02/2008
Η Ευρώπη στους Νεότερους Χρόνους (15ος-18ος αιώνας)
Οι Ανακαλύψεις 07/11/2022

Επιπρόσθετο Υλικό

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προτάσεις που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο Επιμόρφωσης Φιλολόγων
Η περίοδος των Αραβικών Επιδρομών (7ος - 10ος αιώνας) 29/12/2015
Ο πολιτισμός του Βυζαντίου: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο 29/12/2015
Ο Ιουστινιανός και το έργο του 29/12/2015
Η ενετική οικονομική διείσδυση και το Σχίσμα των Εκκλησιών 29/12/2015
Η ενετική οικονομική διείσδυση και το Σχίσμα των Εκκλησιών 29/12/2015
Βενετοκρατία (1489 - 1571) 20/12/2012
Βενετοκρατία (1489 - 1571) 06/04/2012
Βενετοκρατία (1489 - 1571) 12/01/2012
Οι γεωγραφικές ανακαλύψεις 12/01/2012
Συμπληρωματικό Υλικό
Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικού Υλικού Βυζαντινής - Μεσαιωνικής Ιστορίας 13/02/2017