Γ' Γυμνασίου

Θεματικές Ενότητες

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενικά Θέματα
Δείκτες επιτυχίας - επάρκειας - Ενδεικτικά παραδείγματα (περιληπτικά - επιγραμματικά - απλή αναφορά) 11/10/2022
Ο Μεσαίωνας στη Δυτική Ευρώπη
Η Φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη 30/10/2023
Αναγέννηση, Ανθρωπισμός και Μπαρόκ - Ροκοκό 30/10/2023
Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις (17ος -18ος αι.) 30/10/2023
Φεουδαρχική Κοινωνία 08/09/2022
Αναγέννηση - Ανθρωπισμός 26/10/2022
Μπαρόκ και Ροκοκό - Υλικό για αξιοποίηση 08/09/2022
Διαφωτισμός
Η Εποχή του Διαφωτισμού 31/3/2020
Διαφωτισμός 31/3/2020
Ναπολεόντιοι Πόλεμοι - Συνέδριο Βιέννης (1815)
Η εποχή του Ναπολέοντα (1799 - 1815) και το Συνέδριο της Βιέννης (1815) 13/10/2022
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821
Προετοιμασία για την επανάσταση του 1821 24/11/2022
Η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις ηγεμονίες 26/10/2022
Η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις ηγεμονίες - Παρουσίαση 26/10/2022
Τα κυριότερα γεγονότα της εξέλιξης της Ελληνικής Επανάστασης 31/10/2022
Φιλελληνισμός και ευρωπαϊκή διπλωματία 08/11/2022
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 27/10/2008
Κύπρος και 1821 31/3/2020
Ιωάννης Καποδίστριας 31/3/2020
Ελληνική Επανάσταση 1821 -1827 31/3/2020
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 21/11/2011
Ελληνικό κράτος 1833 αρχές 20ου αιώνα
Από την άφιξη του Όθωνα μέχρι την έξωσή του 24/11/2022
Από την έξωση του Όθωνα μέχρι το κίνημα στο Γουδί 24/11/2022
Εθνικοί Ανταγωνισμοί στα Βαλκάνια 04/11/2022
Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο - Ο Εθνικός Διχασμός 09/09/2016
Η Εποχή του Μεσοπολέμου (1919 - 1939): Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο 01/09/2008
Αποικιοκρατία
Η Κύπρος κατά την Αγγλοκρατία 31/3/2020
Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στον Κόσμο τον 19ο αιώνα: Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί 19/02/2009
Πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα
Τα αίτια, η έκρηξη και τα Μέτωπα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου 31/3/2020
Τα αίτια, η έκρηξη και τα Μέτωπα του Α Παγκοσμίου Πολέμου 31/3/2020
Ρωσική Επανάσταση 31/3/2020
Ρωσική Επανάσταση: Ορθό-Λάθος 31/3/2020
Η λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και οι Μεταπολεμικές ρυθμίσεις 31/3/2020
Βαλκανικοί Πόλεμοι 31/3/2020
Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ρωσική Επανάσταση (1914 - 1918): Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α' Παγκόσμιου Πολέμου 24/03/2009
Η Κύπρος κατά τον μεσοπόλεμο
Η Κύπρος κατά τον Μεσοπόλεμο 31/3/2020
Αγγλοκρατία (1878 - 1960): Το κίνημα της 21ης Οκτωβρίου 1931 (Τα Οκτωβριανά) 02/03/2011
Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου 31/3/2020
Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: Ορθό-Λάθος 31/3/2020
Προμηνύματα 31/3/2020
Β' Παγκόσμιος Πόλεμος 1939 31/3/2020
Β' Παγκόσμιος Πόλεμος 1939 Ορθό - Λάθος 31/3/2020
Η εμπειρία της Κατοχής στην Ελλάδα 1941 - 1942: Διαθεματική προσέγγιση μέσα από ιστορικές πηγές και λογοτεχνικά κείμενα 16/09/2015

Επιπρόσθετο Υλικό

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προτάσεις που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο Επιμόρφωσης Φιλολόγων
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 29/12/2015
Φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη 19/01/2012
Φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη 17/01/2012
Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828 - 1831) 29/12/2015
Η Ελλάδα στον Α'  Παγκόσμιο Πόλεμο - Ο Εθνικός Διχασμός 29/12/2015
Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο - Ο Εθνικός Διχασμός 29/12/2015
Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο - Ο Εθνικός Διχασμός 29/12/2015
Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο - Ο Εθνικός Διχασμός 29/12/2015
Η Κύπρος κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29/12/2015
Η Κύπρος κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28/02/2012
O Eλληνικός Εμφύλιος Πόλεμος 06/04/2012
Η συγκρότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας (1960 - 1963) 06/04/2020
Η συγκρότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας (1960 - 1963) 28/02/2012
Η συγκρότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας (1960 - 1963) 28/02/2012
Διπολισμός και Ψυχρός Πόλεμος 1 20/12/2012
Διπολισμός και Ψυχρός Πόλεμος 2 17/01/2012
Συμπληρωματικό Υλικό
Ιστορία της Κύπρου, συμπληρωματικό υλικό Γ' Γυμνασίου και Γ' Λυκείου: Η συμμετοχή των Κυπρίων στους εθνικούς αγώνες 02/08/2017
Χαρτογράφηση εκπαιδευτικού υλικού Νεότερης - Σύγχρονης Ιστορίας 13/02/2017
Επιλογή Βιβλιογραφίας για τη Νεοελληνική Ιστορία 01/09/2008